Εξοικονομώ κατ΄ οίκον

Εξοικονομώ Αυτόνομο

Περί τίνος πρόκειται

Το «Εξοικονομώ κατ’ οικον.» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα επιδοτεί, σύμφωνα με εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, αλλαγές οι οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομούν χρήματα από τον ωφελούμενο. Για την εφαρμογή του προγράμματος είναι απαραίτητο το κτήριο να υφίσταται νόμιμα και οι όποιες μικροαυθαιρεσίες να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομιμοποίησης.

Απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του προγράμματος:

 • Ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία Γ ή χαμηλότερη
 • Το κτήριο να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο
 • Οι ιδιοκτήτες να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Η ΜΚαπετανάκης Ι.Κ.Ε. δύναται να παρέχει την ενεργειακή πιστοποίηση Π.Ε.Α., συμβουλές για τις ενεργειακές παρεμβάσεις, καθώς και την υλοποίηση αυτών.

Επιλέξιμα κτήρια

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες (είτε για τμήμα τους, είτε για το σύνολό τους) και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Ποσοστό επιδότησης

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες νομοθεσίες ισχύουν τα παρακάτω

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

COVID-19 premium 2020-2021

Ενεργειακό premium αναβάθμισης κτηρίων Ζ/Η σε >Β

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

1

Έως 10.000€

Έως 20.000€

65%

10%

10%

85%

2

>10.000- 20.000€

>20.000-30.000€

55%

10%

10%

75%

3

>20.000- 30.000€

>30.000-40.000€

50%

10%

10%

70%

4

>30.000- 50.000€

>40.000-70.000€

45%

10%

10%

65%

5

>50.000- 90.000€

>75.000-120.000€

35%

10%

10%

55%

 

Κατηγορία

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

COVID-19 premium 2020-2021

Ενεργειακό premium αναβάθμισης Ζ/Η σε >Β

Μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης

1 Πολυκατοικία Τύπου Α

60%

10%

10%

80%

2 Πολυκατοικία Τύπου Β

60%

10%

-

70%

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορεί να επιδοτηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ανέρχεται στις 50.000. ένα ό ιδιοκτήτης που υποβάλει αίτηση, θέλει να ωφεληθεί για παραπάνω από ένα κτήρια, το συνολικό ποσό που μπορεί να επιδοτηθεί ανέρχεται στις 100.000€ ανά Α.Φ.Μ. ωφελούμενου ιδιοκτήτη. Αν οι παρεμβάσεις αφορούν πολυκατοικίες ή τμήματα αυτών, το συνολικό ποσό δε δύναται να υπερβαίνει τις 80.000€

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οφείλουν να έχουν συστηθεί από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτηρίου, βάσει των συστάσεων του. Οι παρεμβάσεις αφορούν:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/Ψύξης
 4. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση συστήματος ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 5. Τοποθέτηση συστήματος ενεργειακής αυτονομίας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακά πάνελ) και συστήματα αποθήκευσης
 6. Τοποθέτηση υποδομής φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος
 7. Τοποθέτηση συστημάτων και τεχνολογιών που συμβάλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση (έξυπνες πρίζες, σύστημα έξυπνης διαχείρισης θέρμανσης/ψύξης, αισθητήρες διαρροής υγρασίας κ.α. συστήματα “Smart Home”)
 8. Λοιπές επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις – Για πολυκατοικίες (αναβάθμιση ανελκυστήρα, αναβάθμιση συστήματος κοινόχρηστοι φωτισμού κ.α.)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • Συμβόλαιο ακινήτου
 • Εκκαθαριστικό εφορίας
 • Ε1
 • Ε9
 • Λογαριασμός ρεύματος
 • Άδεια δόμησης/Οικοδομική άδεια
 • Πολεοδομικά σχέδια
 • Έγγραφα τακτοποιήσεων – νομιμοποιήσεων (εάν υπάρχουν)

Διαδικασία

Στην περίπτωση αυτοτελούς κατοικίας

 1. Έλεγχος από τον ενδιαφερόμενο εάν δικαιούται ένταξη στο πρόγραμμα.
 2. Ο ενδιαφερόμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για αυτοψία, ώστε να καθοριστεί η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.
 3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά για ένταξη στο πρόγραμμα.
 4. Μετά το πέρας της υποβολής αιτήσεων ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και λεπτομέρειες αυτής.
 5. Υπογραφή της δανειακής σύμβασης και προκαταβολή του 70%.
 6. Υλοποίηση εργασιών.
 7. Ενεργειακή επιθεώρηση (2η)/ Αναθεώρηση του Π.Ε.Α. και έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου

Στην περίπτωση πολυκατοικίας

Οι αιτήσεις για πολυκατοικίες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.

 • Ο τύπος Α αφορά το σύνολο ή τμήμα των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, υποβάλλεται από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και περιλαμβάνει επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων. Δεν περιλαμβάνει κοινόχρηστες ενεργειακές αναβαθμίσεις.
 • Ο τύπος Β αφορά μόνο κοινόχρηστες ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α:

 1. Η πολυκατοικία υποχρεούται να έχει εκδώσει ΑΦΜ και να έχει τραπεζικό λογαριασμό.
 2. Απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβολή αίτησης από τον εκπρόσωπο και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
 3. Π.Ε.Α. που αφορά στο κτηριακό τμήμα που χρησιμοποιείται σαν κατοικία.

Αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β:

Ίδια με την τύπου Α, χωρίς να απαιτούνται οι επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.