Ανακαινίσεις - Αναπαλαιώσεις κτιρίων

Για την ανακαίνιση του χώρου σας προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Συνάντηση με μηχανικό μας για εκτίμηση της κατάστασης και αυτοψίας του χώρου προς ανακαίνιση
  2. Παρουσίαση κοστολογίου των αλλαγών που θα προταθούν
  3. Επιλογή υλικών
  4. Μελέτη από τον αρμόδιο μηχανικό για τη δημιουργία σχεδίου και τρισδιάστατης απεικόνισης
  5. Προγραμματισμός και εκπόνηση εργασιών
  6. Παράδοση του έργου

Η εταιρία ΜΚαπετανάνης Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει με υπευθυνότητα, την ολική η μερική ανακαίνιση, την επισκευή, τη διαμόρφωση και την αποπεράτωση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου